Tagged: Sayyidina Uthman ibnu Affan

orang mukmin 0

Takutlah Kepada Firasat Orang Mukmin

Dato’ Syeikh Muhammad Fuad Al Muhammadi sewaktu mensyarahkan sebuah Hadith “Takutlah kalian kepada firasat seorang mukmin. Sesungguhnya seorang mukmin dapat melihat dengan cahaya Allah.” Syeikh Fuad memberi contoh sebuah kisah.