Tagged: Imam Al-Ghazali

Pesanan imam Al Ghazali 8

Pesanan Imam Al Ghazali Tentang 6 Perkara

Suatu hari, Imam Al Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam Al Ghazali bertanya. 1 – Pertama, “Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?” Murid-muridnya ada yang menjawab orang tua, guru, teman...